Logo Cosmo
Initial letter NV logo template Design
Logo Horiba
Logo Inficon
Logo S.Y
Logo Veccl

Máy kiểm tra rò khí (máy thử kín khí) Cosmo LS-R740(SS)

Giá bán: Liên Hệ.

  • Mô tả sản phẩm
  1. Máy kiểm tra rò khí (máy thử kín khí) LS-R740(SS):

Là loại máy cho phép thực hiện kiểm tra rò rỉ có độ nhạy cao trên các bộ phận rất nhỏ.

Các bộ phận được kiểm tra được đặt trên một vật cố định, và bên trong các bộ phận được tăng áp để đo sự thay đổi áp suất do rò rỉ.

Là loại máy cho phép thực hiện kiểm tra rò rỉ có độ nhạy cao trên các bộ phận rất nhỏ.Các bộ phận được kiểm tra được đặt trên một vật cố định, và bên trong các bộ phận được tăng áp để đo sự thay đổi áp suất do rò rỉ.