Logo Cosmo
Initial letter NV logo template Design
Logo Horiba
Logo Inficon
Logo S.Y
Logo Veccl

Máy kiểm tra rò khí (máy thử kín khí) Cosmo LS-R740(SH)

Giá bán: Liên Hệ.

  • Mô tả sản phẩm
  1. Máy kiểm tra rò khí (máy thử kín khí) LS-R740(SH):

LS-R740SH là loại máy kiểm tra rò khí chuyên dùng cho dòng khí đặc biệt, nó cho phép thực hiện kiểm tra rò rỉ có độ nhạy cao dưới điều kiện áp suất cao.

Có thể kiểm tra rò khí ở áp suất lên tới 16MPa.

LS-R740SH là loại máy kiểm tra rò khí chuyên dùng cho dòng khí đặc biệt, nó cho phép thực hiện kiểm tra rò rỉ có độ nhạy cao dưới điều kiện áp suất cao.Có thể kiểm tra rò khí ở áp suất lên tới 16MPa.