Logo Cosmo
Initial letter NV logo template Design
Logo Horiba
Logo Inficon
Logo S.Y
Logo Veccl

Máy kiểm tra lưu lượng khí Cosmo AF-R220

Giá bán: Liên Hệ.

  • Mô tả sản phẩm
  1. Máy kiểm tra lưu lượng khí AF-R220:

Tối ưu cho việc kiểm tra lưu lượng xả và độ kín.

Cảm biến dòng chảy được lựa chọn từ Laminar Flow hoặc Mass Flow.

  • Dễ dàng điều hướng cấu hình với các biểu tượng, mỗi menu mở ra bằng cách đơn giản là chạm vào một biểu tượng
  • Hoạt động kiểm tra áp suất và lưu lượng có thể được theo dõi trong các biểu đồ
  • Ngôn ngữ có thể chọn giữa tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha
  • Tích hợp sẵn chức năng phân tích kết quả kiểm tra
  • Kết quả kiểm tra dễ dàng lưu trữ trong bộ nhớ USB
  • Hiển thị lưu lượng tương đương với lưu lượng 1 atm, 20 ℃ (khi lựa chọn K, áp suất khí quyển thực tế được tự động đo để tính toán)
  • Chức năng kiểm tra lưu lượng (F-CHK) như là một tính năng tiêu chuẩn
  • Trình tối ưu hoá lưu lượng: Khi kiểm tra áp suất dao động, lưu lượng tại áp suất kiểm tra đã chỉ định sẽ được hiển thị

 

Chức năng kiểm tra lưu lượng (F-CHK). Tích hợp sẵn chức năng phân tích kết quả kiểm tra