Logo Cosmo
Initial letter NV logo template Design
Logo Horiba
Logo Inficon
Logo S.Y
Logo Veccl

Chất kết dính Foseco Binders

Giá bán: Liên Hệ.

  • Mô tả sản phẩm

Foseco cung cấp một loạt các hệ thống kết dính khuôn và lõi hữu cơ và vô cơ. Chất kết dính hữu cơ hầu như chỉ là nhựa tổng hợp, được bảo dưỡng bằng cách thêm chất làm cứng hoặc chất xúc tác riêng biệt. Chất kết dính vô cơ dựa trên natri silicat đã được tối ưu hóa để phù hợp với các quy trình đúc khác nhau, do đó đảm bảo phân hủy tốt nhất.

Hệ thống nhựa Foseco’s ESHANOL và FUROTEC là một loạt các chất kết dính furan và chất xúc tác lỏng phù hợp để sản xuất khuôn và lõi.

Hệ thống FENOTEC là chất kết dính nhựa phenolic kiềm được xử lý bằng chất làm cứng este. Một loạt các chất làm cứng có sẵn để đáp ứng cho một loạt các thời gian đông kết.

POLISET AL là hệ thống kết dính hai phần nguội nhanh, dùng để sản xuất khuôn tốc độ cao. Nó được thiết kế cho các vật đúc nhôm tiết diện mỏng yêu cầu các đặc tính phá vỡ sau đúc đặc biệt. Ngoài ra, nó có mùi rất thấp khi trộn và đúc.

POLISET E là một hệ thống ba phần cung cấp độ ổn định nhiệt tuyệt vời kết hợp với các đặc tính phân hủy sau đúc tốt. Nó phù hợp lý tưởng cho các vật đúc có tiết diện nặng trong tất cả các hợp kim màu

Foseco cung cấp các chât kết dính khuôn và lõi hữu cơ và vô cơ. Chất kết dính hữu cơ hầu như chỉ là nhựa tổng hợp, được bảo dưỡng bằng cách thêm chất làm cứng hoặc chất xúc tác riêng biệt.