Logo Cosmo
Initial letter NV logo template Design
Logo Horiba
Logo Inficon
Logo S.Y
Logo Veccl

Bộ kiểm soát lưu lượng khí Horiba Mass Flow Controller

Giá bán: Liên Hệ.

  • Mô tả sản phẩm

HORIBA cung cấp nhiều loại sản phẩm để kiểm soát lưu lượng khối lượng lớn dưới dạng bộ điều khiển và đồng hồ đo.

Dòng sản phẩm chất lỏng có thể đo và kiểm soát lưu lượng từ 0,01 g / phút đến 100 g / phút.

Dòng sản phẩm khí có thể đo và kiểm soát lưu lượng khí từ 0,02 ccm đến 1000 lm.

Dòng sản phẩm chất lỏng có thể đo và kiểm soát lưu lượng từ 0,01 g / phút đến 100 g / phút. Dòng sản phẩm khí có thể đo và kiểm soát lưu lượng khí từ 0,02 ccm đến 1000 lm.